CouncilPins_PC_DarkGold-2.39.03-PM

經營委員會

作為經銷商,您的經營委員會會幫助您向公司管理層提出意見和建議。經營委員會就像是公司在地區的溝通管道,他們與總公司攜手開展工作和作出重大決定。所有愛睿希的經銷商都能自由的表達要求,我們相信您的聲音對公司非常重要。

台灣經營委員會

周明欽 徐慧珍

周銘欽 許惠珍 DUNCAN CHOU & JENNY HSU

百年難得機遇-愛睿希

我們全家全職,全力以赴。有一種環境-愛與責任是共通語言,有一種感動-面對一雙雙渴望健康成功的眼神。存對心,成就美好事物,財富自然會來。愛睿希公司、團隊的長期的支持與鼓勵。唯有不斷接受挑戰,突破能力的極限,成就自己、造福別人。當掌聲響起,我們都在愛睿希,百年難得的機遇-愛睿希,歡迎您!

20180907

陳韋辰 許嫚芯 WEI CHEN CHEN & MAN HSIN HSU

選擇比努力重要

「凡是人心所信,必能實現」,正是把這句話奉行在工作和生活上,讓嫚芯和韋辰在自己的工作上能夠勇於訂定目標,也因為這樣的信念,讓他們更有自信的做自己認為對的事。問起嫚芯推動自己努力工作的動機是甚麼?她回答道:「我想讓更多的人跟我一樣幸福,就是因為自己受惠於愛睿希,才想把這股助人的力量分享出去。」

3

陳建興 李淑芬 CHIEN HSING CHEN & SHU FEN LEE

分享健康、分享愛

因為當初愛睿希的產品改善兒子的氣喘問題,而讓建興開始去接觸這個品牌。曾經做過傳銷事業的他,感受到愛睿希在產品、文化、人本上的重視,而加入了愛睿希。談起未來,建興感謝老婆一路的支持,也感謝愛睿希給了他們一個這麼優良的平台去幫助更多的人。

5

郭婉柔 GUO WAN ROU

4

ANGEL ML

成長與突破
在現今劇烈變動的世界中,絕大部分的人都必須辛勤工作方得糊口,也因此失去了與家人共享生活的情趣,人生道路總有遺憾。愛睿希為我們提供了一個絕佳的平台,使我能在一個健康互助積極向上的團隊中努力創建自己的事業,也因此可以在工作、家庭、健康與財務自由各方面獲得完美的平衡。
每一位愛睿希的伙伴在未來除了要獲得個人成長外,更要在愛睿希的業務上不斷有所突破,早日實現夢想,使人生了無遺憾!

7

劉勤敬 LIU QIN JING

6

林政鋒 LIN ZHENG FENG

66

黃慶文 郭妙妃 HUANG QING WEN & KUO MIAO FEI

全球經營委員會成員

北美
STEVE & MYRNA SWARTZ

STEVE & MYRNA SWARTZ

TIM & LAURA SALES

TIM & LAURA SALES

DUKE & SHEILA TUBTIM

DUKE & SHEILA TUBTIM

LYNN ALLEN JOHNSON

LYNN ALLEN JOHNSON

SHERRY WANG

SHERRY WANG

PATRICIA VAN PELT

PATRICIA VAN PELT

STEPHANE PAGE

STEPHANE PAGE

STEVE SWARTZ

STEVE SWARTZ

SONG XIAO LI

SONG XIAO LI

JEFF BOYLE

JEFF BOYLE

VERN LAPUZ

VERN LAPUZ

歐洲
John Lucardie

John Lucardie

James Lavelle

James Lavelle

Sandra Miskimmin

Sandra Miskimmin

Marleen Verschueren

Marleen Verschueren

Paulo Rebelo

Paulo Rebelo

Dick Bode

Dick Bode

香港/中國
Queen Ng

Queen Ng

YANG YISHUN 楊義順

YANG YISHUN 楊義順

HUO CHUNSHENG 霍春生

HUO CHUNSHENG 霍春生

TAO YANHONG 陶艷紅

TAO YANHONG 陶艷紅

SUN LANXIN 孫瀾芯

SUN LANXIN 孫瀾芯

LONG JUAN 龍娟

LONG JUAN 龍娟

WANG AONI 王奧妮

WANG AONI 王奧妮

LI YING 李英

LI YING 李英

DONG WENBIN 董文彬

DONG WENBIN 董文彬

MEI HUANG

MEI HUANG

WANG ZHILONG 王志龍

WANG ZHILONG 王志龍

日本
Akira Kamino 神農晶

Akira Kamino 神農晶

Akiko Yoshida

Akiko Yoshida

Taiga Teraguchi 寺口泰海

Taiga Teraguchi 寺口泰海

Shinichi Seshita 瀨下真一

Shinichi Seshita 瀨下真一

Hiroyuki Ochi 越智裕之

Hiroyuki Ochi 越智裕之

Koki Matsuda 松田洸

Koki Matsuda 松田洸

Risa Akagi

Risa Akagi

韓國
Yu Seok Seo and Yu Sun Ko

Yu Seok Seo and Yu Sun Ko

Young Sim Kang and Tae Woo Lee

Young Sim Kang and Tae Woo Lee

Jong Chan Lee and Kum Ok Back

Jong Chan Lee and Kum Ok Back

Shin Young Jeon and Ji Young Kim

Shin Young Jeon and Ji Young Kim

Sung Ja Yun and Young Taek Na

Sung Ja Yun and Young Taek Na

墨西哥
Alejandro Quinones

Alejandro Quinones

Luz Evangelista

Luz Evangelista

Guadalupe Andrade

Guadalupe Andrade

Leonor Jimenez

Leonor Jimenez